Login Form přihlašovací formulář

close

Sign In

close

Register

All fields are required(*).

Nejen deficit, ale zhoršování struktury rozpočtu je neakceptovatelné Doporučený

Jan Skopeček Jan Skopeček Jiří Pancíř, Fragmenty

Vláda definitivně rezignovala na jakoukoliv snahu pokračovat v postupné konsolidaci veřejných rozpočtů a v době ekonomického růstu schválila rozpočet se schodkem 100 mld. Kč. To je neobhajitelná hospodářská politika podkopávající budoucnost české ekonomiky a našich občanů. Podobné schodky jsme tu měli v období dlouhé recese, v období záporného ekonomického růstu. I loňský rozpočet skončil menším deficitem při horším ekonomickém výkonu našeho hospodářství, než se očekává v příštích letech. Vláda tak podkopává úsilí předchozích vládních reprezentací, které prokazatelně hospodařily lépe za mnohem horšího „ekonomického počasí.“

 Na schváleném rozpočtu není neakceptovatelná jen výše deficitu, ale i další postupující zhoršování jeho struktury. Další růst mandatorních výdajů (absolutně i v relativním vyjádření) snižuje prostor pro aktivní fiskální politiku v příštích letech, včetně vládou tolik zdůrazňovaných investic. Česká republika tak bude mnohem zranitelnější v případě nenadálých vnějších i vnitřních ekonomických šoků. Vláda – stále ještě na začátku svého mandátu – nepředstavila jediné opatření, kterým by chtěla narůstající podíl mandatorních výdajů řešit.

Hnutí ANO slibovalo, že bude lépe. Dnes můžeme říci, že veřejným financím, české ekonomice a tedy i daňovým poplatníkům bude po dnešním rozhodnutí vlády o rozpočtu jednoznačně hůře. Vláda aktivně podkopává budoucí stabilitu, ekonomický růst a tím i životní úroveň našich občanů.

 

 

 

Zveřejněno v EKONOMIKA

Související položky (podle značky)

Latest News

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase