Přeji Akci D.O.S.T. u příležitosti 10 let od jejího vzniku mnoho štěstí a božího požehnání Doporučený

Prezident Kulturní komise ČR doc.  Jiří Pancíř zdraví Akci D.O.S.T. na jejím 5. Sněmu v Emauzském klášteře v Praze Prezident Kulturní komise ČR doc. Jiří Pancíř zdraví Akci D.O.S.T. na jejím 5. Sněmu v Emauzském klášteře v Praze snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Od prvních dní úvah o založení Akce D.O.S.T. jsem byl v kontaktu s jejími zakladateli a její cíle mi byly vždy velmi blízké. Dodnes vzpomínám na pohostinnost dejvické hospůdky Pod Loubím, kde vznikaly první představy o jejím zaměření. Hlavním důvodem, proč jsme do věci šli, je okolnost, že pojem „kultura“, který se u nás chápe pouze v omezeném smyslu „umění" případně ještě „vědy“, je mnohem obecnější, subtilnější a intimnější. Přímo svým názvem znamená kultivování, pěstování, vzdělávání a zušlechťování něčeho, co je kultivování schopno. V tomto smyslu lze mluvit o „národní kultuře“ jako o kultivaci národa pomocí tradic, u nás anticko-křesťanských. Tuto kultivaci provádíme vzděláním a uměním, ale i tříbením morálních principů a vírou. A zde vidím jeden ze styčných bodů mezi Akcí D.O.S.T. a Kulturní komisí ČR., jejímž jsem presidentem.

 

Je velmi obtížné kultivovat náš národ zdevastovaný během půlstoletí života v nemorálních totalitách. Navíc totalitách ateistických.

Není náhodou, že  obě velké totality, kterými jsme byli v minulém století obdařeni, se rozvíjely na socialisticko-demokratických principech. Ne náhodou se obě zaměřily na prznění národní kultury, na její vymanění z jejího kultivujícího poslání. Naše po tisíciletí pěstovaná anticko-křesťanská kultura jim totiž byla smrtelně nebezpečná.

Tak došlo ke „kultuře německého dělníka“ pod vedením Národní sociálnědemokratické strany práce (NSDAP).

Tak došlo k „socialistické kultuře“, kultuře proletariátu pod vedením jeho předvoje, Komunistické strany.

V obou případech došlo ke ztrátě samotného poslání kultury v národě, z níž se ještě dodnes nemůžeme úspěšně vymanit.

Evropská unie místo souběžných proudů kultur jednotlivých svých národů, které se vzájemně doplňují, ovlivňují a podporují, vytvořila jakýsi kulturní již předem natrávený Euroguláš, do kterého zahrnula i Evropě cizí směry a hnutí. Tento Euroguláš má svůj předobraz v dortu, který si pekl pejsek s kočičkou, a také podobně chutná.

Aniž jsme se tedy úplně vymanili z kulturního omezení diktatur zmíněných výše, ze spárů obludné Skylly se šesti hlavami a třemi řadami zubů, padáme poslední dobou stále víc do nestvůrné tlamy vodní příšery Charybdy. Charybdy, která právě naopak všechny kultury pozře, stráví a pak vyvrhuje jako jednolitou páchnoucí hmotu.

A tato Charybda nazývaná levicovými intelektuály multikulturalizmem už stříká obsah svého žaludku volně do světa. A tomu by chtěla Kulturní komise ČR společně s D.O.S.T. zabránit. Protože každý národ bez kulturního směřování a především bez víry v Boha vždy v dějinách zanikl. A tady vidím  jeden z důležitých styčných bodů mezi Akcí D.O.S.T. a Kulturní komisí ČR. Kultivovat náš národ, aby tak, jako kdysi Odysseus, zdárně proplul mezi dravou Skyllou totalit a nenasytnou Charybdou multikulturalismu, aby si uchoval svou svébytnost, hrdost a nezávislost. K tomuto cíli přeji D.O.S.T. u příležitosti 10 let od jejího vzniku mnoho štěstí a božího požehnání.

Snímky ze zdravice Jiřího Pancíře na 5. sněmu Akce D.O.S.T. Ivana Haslingerová, Fragmenty

 © Kulturní komise ČR

Zveřejněno v POLITIKA

Související položky (podle značky)

Tištěná revue Fragmenty

Další ukázky ZDE

Opusťme EU dokud je čas!

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

Presentace

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %