Fragmenty - Fragmenty - DOMÁCÍ POLITIKA http://fragmenty.cz Thu, 20 Sep 2018 12:28:05 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Jakl a Klaus ml. vystoupí na demonstraci: Orbán za nás, my za Orbána http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2357-jakl-a-klaus-ml-vystoupi-na-demonstraci-orban-za-nas-my-za-orbana http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2357-jakl-a-klaus-ml-vystoupi-na-demonstraci-orban-za-nas-my-za-orbana Jakl a Klaus ml. vystoupí na demonstraci: Orbán za nás, my za Orbána

 

Vyjádření podpory postojům premiéra Orbána a Maďarska vůči imigrační politice vedení EU
čtvrtek 20.09.2018. 17.00, před ambasádou Maďarska,
Praha 6, Střešovice, ulice Pod Hradbami
s proslovem vystoupí, předpokládaní řečníci
Europoslanec J. Kohlíček
Senátor PČR J. Doubrava
Poslanec PČR J. Foldyna
Poslanec PČR V. Klaus
Kandidát na senátora L. Jakl
a další
událost na FB:https://www.facebook.com/events/238186970198870/

 

 
]]>
pancir@fragmenty.cz (Super User) POLITIKA Tue, 18 Sep 2018 06:31:51 +0000
Protest majoritnej časti obyvatel'stva proti diskriminácii rómskou menšinou http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2349-protest-majoritnej-casti-obyvatel-stva-proti-diskriminacii-romskou-mensinou http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2349-protest-majoritnej-casti-obyvatel-stva-proti-diskriminacii-romskou-mensinou rómská osada

Protetujeme proti diskriminácii majoritnej časti obyvatel'stva . Vyzýváme vládu slovenskej republiky, aby problém riešila a aby bola konečne zabezpečená rovnosť všetkých občanov Slovenskej republiky. Žiadame kompetentné orgány a inštitúcie o riešenie problému, ktorý ako bežní občania pociťujeme pri jednaní s neprispôsobivými spoluobčanmi  rómskeho pôvodu. Žiadame ich o ochranu seba, svojho majetku, zvierat. Žiadame o ich potrestanie  pri porušovaní zákonov Slovenskej republiky. 

Sme toho názoru, že  politika slovenskej vlády svojim laxným prístupom pri riešení tzv. rómskej otázky  prispieva  výraznou mierou k neznášanlivosti medzi slušnými, zákony dodržujúcimi občanmi a skupinou spoluobčanov rómskeho pôvodu, ktorí svojim konaním dávajú najavo, že si môžu dovoliť zákony nedodržiavať a páchajú trestnú činnosť s vedomím, že im bude všetko tolerované.

Trend zatvárania očí kompetentných pred týmto stavom je dlhodobou záležitosťou. Vláda Slovenskej republiky svojím postojom podporuje porušovanie zákonov, svojimi rozhodnutiami ide proti Ústave Slovenskej republiky. Na Slovensku  máme síce  jednotné zákony pre majoritu i minoritu, ale  domnievame sa, že rómska menšina má  zvláštnu imunitu a štát toleruje rómskej menšine to, čo je neprípustné pre nerómske rodiny. To už možno považovať za predmet kolektívnej  diskriminácie voči majoritným občanom. Rómovia sa uspokojujú s prežívaním z jedného dňa na druhý, neriešia dlhodobé problémy ako iné rodiny, sú stále v očakávaní, že „niekto dá“ a „niekto sa postará“. Tak ich to naučil štát, a to vytvorením sociálneho systému, ktorý je pre minoritu šitý na mieru. 

Rómovia brutálne týrajú zvieratá

Ako je možné, že sú v rómskych osadách  hromadne týrané, utýrané, konzumované spoločenské zvieratá? Ako je možné, že neplatia v týchto osadách zákony, ktoré platia pre ostatných občanov Slovenska? Ako je možné, že za brutálne týranie zvierat deťmi tieto nie sú  preradené do reedukačných centier? Čo z takých detí beztrestne týrajúcich zvieratá vyrastie?

 

Žiaci rómskeho pôvodu majú  minimum povinnosti oproti iným žiakom v základných školách. 

Rómske deti dostávajú zadarmo školské pomôcky, stravu, nevyžaduje sa od nich  plnenie si  školských povinnosti tak ako je to u dieťaťa nerómskeho pôvodu. Rodičia rómskych detí necítia vôbec potrebu svoje deti vzdelávať,  spôsob obživy a príjmu si zabezpečujú formou rodičovských príspevkov, ktoré často ani nepoužívajú na potreby pre svoje deti. Rómskych rodičov zbavuje vláda zodpovednosti vo výchove detí, finančnej zodpovednosti. Štát robí jeden chybný krok za druhým. Snaží sa investovať  do vzdelania, no v skutočnosti ak sa dieťa po návrate zo školy vráti opäť do pôvodného prostredia, ktoré nie je vhodné na jeho  výchovu, socializáciu a edukáciu, vynaložené finančné prostriedky sa míňajú účinkom. Už trinásťročné Rómky rodia deti, v osadách krátkozrakou politikou podporujete incest.

Rómska rodina príjem od štátu nemusí míňať za poplatky, ktoré sú pre ostatných povinné.

V rómskych osadách nemusí platiť za komunálny odpad. Murované príbytky sú bez stavebného povolenia. Ako je možné, že desaťročia tolerujete čierne stavby na cudzích pozemkoch, kde sa nedodržiavajú ani základné hygienické predpisy? Rómská rodina si môže postaviť chatrč, kde chce. Ak by sa zbúrali, štát zabezpečí  náhradné bývanie. Je nezodpovedné voči majoritnej väčšine, aby sa neprispôsobivým občanom rómskeho pôvodu toleroval spôsob života bez mantinelov, ich zvyklosti a  filozofia žitia, ktorá je v dnešnej dobe už neprípustná. Ak sa Rómovia nevedia prispôsobiť väčšine, tak by mali mať vytvorené svoje zvláštne teritória, kde by si žili svoj pradávny spôsob života. Je neprípustné, aby sa len spoliehali na obec a štát, že sa o nich postará.

Ľudia ubližujúci iným ľuďom.

Väčšina dospelých z rómskych osád nie je ochotná pracovať a takto si zarábať na živobytie, preto jediné, čo má zmysel, je  motivovať ich , aby si  verejnoprospešnou činnosťou zarobili na získanie dávok od štátu a obmedziť ich výšku podľa počtu detí. Určiť maximum napríklad na 4 deti. Väčší význam má zamerať sa na výchovu detí, ktoré treba z tohto prostredia preložiť inam a vytvoriť im niečo ako internátne školy,  a tak im dať šancu v dospelosti začleniť sa do spoločnosti. Drvivá väčšina  Rómov  žijúcich v osadách žije z dávok od štátu, na ktoré prispievame my, ostatní občania. Prostriedky na životné potreby, na ktoré si my musíme zarobiť, oni dostávajú bez vlastného pričinenia. Z našich prostriedkov prispievame aj na príjmy, Vás, politikou, preto vás žiadame, aby ste konečne začali riešiťotázku  neprispôsobivých občanov, žijúcich hlavne v rómskych osadách.

Do radikálneho  riešenia rómskej problematiky sa nikomu nechce.  

Zdá sa, že politikom na Slovensku a štátnym úradníkom daný  stav vyhovuje, pretože sa ich  osobne netýka. Z fondov Európskej únie prúdi  množstvo peňazí, ktoré sa neúčelne využívajú, aby sa zamestnali ľudia,  aby sa podporovala byrokracia, aby sa dohodili kšefty známym a v konečnom dôsledku Rómom tieto peniaze nepomôžu. Jedine, čo by rómom pomohlo, je naučiť ich zobrať zodpovednosť za seba do vlastných rúk.

Podpisujeme tento protest a žiadame Vás, aby ste začali konečne tento problém riešiť zodpovedne, aby už nedochádzalo k diskriminácii majoritného obyvateľstva.  

 ********************************************************************

Po zverejnění výše uvedené Peticie na našom facebooke bol tento zrušen. Po kliknutí na  https://www.facebook.com/pages/biz/SOS-linka-pre-zvierat%C3%A1-v-n%C3%BAdzi-1147215478663306/ sa objaví:

Je nám líto, ale tento obsah teď není dostupný. Odkaz, který jste použili, už možná neplatí, nebo je tato stránka dostupná jen pro určitý okruh uživatelů, do kterého nepatříte. Zpět na předchozí stránku · Přejít na vybrané příspěvky · Navštivte centrum nápovědy.

 

Proto máme jedinou možnost zveřejňovat ju v zahraničných médiíách. Pokud se chcete pripojit podpisem, kontaktujte nás a my to zariadíme:

OZ SOS linka pre zvieratá v núdzi, Telefónne číslo: 0907332835, Email:sosinspektori@gmail.comhttps://www.ludialudom.sk/profil/detail/29297

 

 

 

]]>
POLITIKA Sat, 01 Sep 2018 06:48:01 +0000
Potřebná léčba Klausem http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2345-potrebna-lecba-klausem http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2345-potrebna-lecba-klausem Prezident republiky v létech 2003-2013 Václav Klaus

Říkat pravdu a stát si za ní, bývá často nepříjemné a nepopulární. Obzvláště, pokud jste politik a říkáte pravdu i proti své mateřské politické straně, ale i to se v politice stává a není to ničím výjimečným. Naposledy se o pravdivosti této poučky přesvědčil Václav Klaus mladší. I díky tomu má pověst nebojácného rebela, neřízené střely a málem i enfant terrible celé české politické scény, kde zastiňuje i jiné politické šíbry. Analyzuje se a publikuje, co k tomu říká ten a onen potentát ODS, ale nikdo se nezabývá podstatou jeho názorů, kterou by se ODS zabývat měla. Např. proč vyhraněné osobnosti s názorem dnes raději kandidují za SPD, než-li za ODS. Ladislav Jakl je typickým příkladem. Ideové a zásadní spory už dávno nenastolují představitelé ODS, kteří jsou názorově prázdní a sterilní. Žijí v zajetí svých sociálních bublin a z podstaty slavné minulosti, která už nikoho neoslovuje a vlastně ani nezajímá. Kdo zná představitele ODS a kdo jich vyjmenuje více než dva?

ODS stojí na scestí - Václav Klaus mladší by mohl být za jistých okolností pro tuto partaj živou vodou, který by mohl Fénixe vzkřísit z popela. Pokud této šance nevyužijí, jsou předem odsouzeni k vyhynutí jako přežilá forma a fosilie určená do muzea.

Přijdou jiní, odvážnější a dravější, kteří se nebudou bát říkat pravdu na tuto agentu zvednout. Spolu s tím se postavit do čela ideového střetu, kde se do budoucna hraje o bytí či nebytí celého českého národa. V takové hře ale obstojí jen skutečné osobnosti.

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) POLITIKA Thu, 30 Aug 2018 10:32:49 +0000
Poslanci na roztrhání - kandiduje jich 63 % http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2341-poslanci-na-roztrhani-kandiduje-jich-63 http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2341-poslanci-na-roztrhani-kandiduje-jich-63 Logo Poslanecké sněmovny

Existují funkce, kde jejich slučitelnost není zákonem upravena a stanovena. A co není výslovně zakázáno, je povoleno. Tolik obecná dikce zákona. Není tedy divu, že v nadcházejících komunálních volbách kandiduje celkem 127 našich zákonodárců, tedy plných 63 procent. Není to málo. Lze jistě odhadnout, proč tomu tak je. Mnoho politických stran trpí personální bídou a známá, či alespoň povědomá jména na kandidátce se hodí. Ale budou tam pouze na okrasu a fungovat jako vějička na voliče? Zamýšlejí takovou funkci vůbec doopravdy vykonávat?Jak dalece mají zákonodárci v úmyslu se odpovědně věnovat komunální politice? Budou v novém zastupitelstvu pouze do počtu, vést žebříčky absentérů, či zda se rovnou pokusí obec nebo město rovnou vést? Na lokální  úrovni mohou zúročit znalosti a kontakty z vysoké politiky a naopak přenášet do vysoké politiky podněty zezdola. Tedy být druhým ku prospěchu. Ale jde jim o tohle?

 Osobně se domnívám, že pro plný výkon volené funkce je třeba celého člověka. Za ideální považuji stav, kdy osvědčený komunální politik postoupí na místo v celostátní politice. Není to však pravidlem. Mohou existovat lidé předurčení k politice, kteří mohou fungovat nedotčeni komunální politikou. Lze si představit i posun opačným směrem. Vždy je to otázkou rozhodování odpovědných a zodpovědných osobností, kteří se cítí být povolány ke správě věcí veřejných.

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) POLITIKA Thu, 30 Aug 2018 09:32:27 +0000
Ladislav Jakl zahájil kampaň setkáním se svými podporovateli z Akce D.O.S.T. http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2339-ladislav-jakl-zahajil-kampan-setkanim-se-svymi-podporovateli-z-akce-d-o-s-t http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2339-ladislav-jakl-zahajil-kampan-setkanim-se-svymi-podporovateli-z-akce-d-o-s-t Dosťáci podporující Ladislava Jakla věří, že povede ČR opět do Klausismu, nikoliv do otroctví

 adislav Jakl zahájil v pondělí 27. srpna svoji kampaň do letošních senátních voleb v obvodu Praha 2 setkáním se svými podporovateli z řad Akce D.O.S.T. V Praze na Novotného lávce zdůraznil, že se chce soustředit především na kontaktní kampaň a oslovit občany se svými čtyřmi prioritami, které chce v Senátu prosadit. Především se jedná o jasné NE další bruselské centralizaci, NE masové imigraci, NE dalším zákazům a ANO svobodě člověka. Hudebníka, publicistu a bývalého ředitele politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause a v současné době jeho Institutu nominovala do senátního klání SPD a kromě Akce D.O.S.T. jej podporuje i pražská organizace Svobodných a řada dalších osobností, jako je exprezident Václav Klaus a poslanec za ODS Václav Klaus ml.

Pokud by se chtěl někdo zapojit mezi dobrovolníky a pomoci Ladislavu Jaklovi v kampani před senátními volbami, může tak učinit na mailu akce-dost@seznam.cz nebo na telefonu 737 461 817.

 

]]>
POLITIKA Thu, 30 Aug 2018 06:53:14 +0000
Akce D.O.S.T. doporučuje do Senátu osobnosti zaručující život ČR v 21. nikoli 6. století http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2337-akce-d-o-s-t-doporucuje-do-senatu-osobnosti-zarucujici-zivot-cr-v-21-nikoli-6-stoleti http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2337-akce-d-o-s-t-doporucuje-do-senatu-osobnosti-zarucujici-zivot-cr-v-21-nikoli-6-stoleti Akce D.O.S.T. je baštou pravicové konzervativní politiky, věřte jí!
Stalo se již tradicí, že v čase před volbami do Senátu ČR doporučuje Akce D.O.S.T. kandidáty, kteří ve své politické činnosti hájí některé z hodnot, k nimž se hlásíme. V senátních volbách jde spíše o konkrétní osobnosti kandidátů, než o jejich stranickou příslušnost. Vzhledem k tomu, že jsme před posledními volbami do Poslanecké sněmovny ČR navázali bližší spolupráci s SPD, kandiduje většina námi doporučených osobností s podporou právě této strany.V letošních senátních volbách kandidují i tři signatáři Manifestu D.O.S.T. Všichni tři jsou nestraníci, nominovaní SPD. Je proto logické, že chceme aktivně podpořit právě tyto tři „dosťáky“, kteří jdou za naši věc s kůží na trh.

V obvodu Praha 2 je to hudebník, publicista a bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause Ladislav Jakl, v obvodu Mladá Boleslav je to písničkář Pepa Nos a na Jižní Moravě v obvodu Břeclav bude barvy D.O.S.T. hájit právník JUDr. Richard Novák.

Po částečném neúspěchu „Pražské kavárny“ v podzimních volbách do Sněmovny se stal hlavní baštou proimigračních a probruselských sil právě Senát. Tím roste význam letošních senátních voleb i výběru rozumných kandidátů napříč politickým spektrem.

Naše podpora pochopitelně neznamená, že se s vybranými kandidáty shodneme ve všem. Jde o to podpořit takové osobnosti, o kterých se lze důvodně domnívat, že neustoupí nátlaku sil, podporujících řízenou migraci do Evropy a další demontáž naší státní svrchovanosti a národní identity.

Pojďme jim dát svůj hlas!

V Praze 28. srpna 2018

 

Seznam kandidátů do senátních voleb v roce 2018 podporovaných Akcí D.O.S.T.

 

Volební obvod č. 2 – Sokolov

Petr Nimrichter (SPD)

Volební obvod č. 5 – Chomutov

Elvíra Hahnová (SPD)

Volební obvod č. 8 – Rokycany

David Redl (SPD)

Volební obvod č. 11 – Domažlice

Milan Obdržálek (SPD)

Volební obvod č. 14 – České Budějovice

Lubomír Pána (SPD)

Volební obvod č. 17 – Praha 12

Ivan David (SPD)

Volební obvod č. 20 – Praha 4

Benjamin Kuras (Realisté)

Volební obvod č. 23 – Praha 8

Luděk Kula (SPD)

Volební obvod č. 26 – Praha 2

Ladislav Jakl (SPD)

Volební obvod č. 29 – Litoměřice

Josef Dobeš (Nezávislý)

Volební obvod č. 32 – Teplice

Jan Zahradníček (SPD)

Volební obvod č. 35 – Jablonec nad Nisou

Michal Švarc (SPD)

Volební obvod č. 38 – Mladá Boleslav

Josef Nos (SPD)

Volební obvod č. 41 – Benešov

Miroslav Křeček (SPD)

Volební obvod č. 44 – Chrudim

Hynek Blaško (SPD)

Volební obvod č. 47 – Náchod

Andrea Pajgerová (SPD)

Volební obvod č. 50 – Svitavy

Josef Krpálek (SPD)

Volební obvod č. 53 – Třebíč

Petr Paul (SPD)

Volební obvod č. 56 – Břeclav

Richard Novák (SPD)

Volební obvod č. 59 – Brno – město

Karel Schmeidler (SPD)

Volební obvod č. 62 – Prostějov

Jitka Chalánková (Nezávislá)

Volební obvod č. 65 – Šumperk

Tomáš Hauzner (SPD)

Volební obvod č. 68 – Opava

Kamil Běrský (SPD)

Volební obvod č. 71 – Ostrava – město

Martin Konvička (Nezávislí)

Volební obvod č. 74 – Karviná

Bohdan Kufa (SPD)

Volební obvod č. 77 – Vsetín

Radek Vraj (SPD)

Volební obvod č. 80 – Zlín

Radek Henner (SPD)

]]>
POLITIKA Thu, 30 Aug 2018 06:22:17 +0000
Klaus Jr. podporuje v boji o Senát svobodomyslného odvážného pravičáka Jakla http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2333-klaus-jr-podporuje-v-boji-o-senat-svobodomyslneho-odvazneho-pravicaka-jakla http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2333-klaus-jr-podporuje-v-boji-o-senat-svobodomyslneho-odvazneho-pravicaka-jakla Ladislav Jakl již mnoho let bojuje za zastavení nebezpečné multikulturní neomarxistické politiky EU

Předseda sněmovního Školského výboru Václav Klaus jr. překvapil některé novináře tvrzením, že do Senátu ČR podpoří ředitele politického odboru bývalého Hradu a nyní  Institutu Václava Klause, osobního tajemníka jeho otce, Ladislava Jakla. Podle novinářů měl podpořit Vladimíra Kratinu, kterého nominuje ODS, jejímž je členem. Mne by překvapilo jeho opačné rozhodnutí.  Jak jsem ho poznala při některých jeho přednáškách, Václav Klaus jr., stejně jako jeho otec, neposuzuje lidi pouze podle zevnějšku, ale podle jejich názorů a skutků. A při vší úctě k panu Kratinovi jako oblíbenému herci, nevybavuji si za celé čtvrtstoletí žádný jeho závažný politický výrok, natož pak čin, zatímco při vyslovení jména Jakl se mi jich vybaví takové moře, že když zalistuji  články u nás publikovanými, nevím, který uvést dřív!

Aniž si to možná oba páni Klausové uvědomují, chovají se podle rady Ježíše Krista "podle ovoce poznáte jich":  V Bibli tento výrok Krista uvedl evangelista Matouš: "Dávejte pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A proto je poznáte podle jejich ovoce."

Pan Fiala se po vzoru doby zřejmě o politické zásluhy členů ODS na kandidátce nezajímá a jde mu pouze o získání hlasů. A pro milovaného herce jsou hlasy fanynek skvělou jistotou. Co na tom, že pak 4 roky bude politicky neznalý  poslanec v Parlamentu jen hlasujícím nikým.

 

Jakl je od převratu neustále ve špičkové politice a za 30  let nezměnil své postoje 

Nechci rozhodně urazit pana Kratinu, ale když jsem o jeho postojích neslyšela nic 29 let od revoluce, nemám pocit, že by se najednou stal politickým matadorem. Zatímco JakL byl po celou dobu od převratu v politice. Nejdříve jako poslanec České národní rady, posléze od podpásového Sarajevského atentátu v roce 1997 na prezidenta Klause stojí po celých 21 let po jeho boku a nebyly to vždy jen doby příjemné. Musel bojovat spolu s ním za prosazení názorů nemilých tehdejším havlistům, nyní zvaných kavárníci, za zabránění uskutečnění jejich snu uvést naši zemi do otroctví nastolením třetí cesty socialismu.

Ze všech činů pana Jakla, které znám, jsem přesvědčena, že jde o svobodomyslného člověka s jasným pravicovým názorem  a co víc, člověka odvážného. O jeho odvaze svědčí nejen to, jak se v roce 1997 postavil za Klause proti tehdejšímu Havlovu Hradu a jak se za své a jeho názory staví dosud, navzdory tomu, že pražské kavárníky uvádějí do mdlob. O jeho odvaze svědčí i to, že se nebojí přihlásit k touto neomerxistickou skvadrou tolik uráženému Tomiu Okamurovi, který by jen za urážky na cti byl již miliardářem, kdyby mu stáli tito lidé za to dávat je k soudu. 

Jakl určitě ví, že se proti němu tito povaleči a tlučústové postaví a že to bude mít těžší, než kdyby šel do voleb s podporou některé europeistické strany. To by ale musel Jakl změnit své postoje k EU a jejím nebezpečným neomarxistickým  -izmům, a to on za celých 30 let, co ho známe, neudělal. A právě takové svobodomyslné, pravicové a neohrožené osobnosti naše země potřebuje a v budoucnu bude potřebovat díky velmi vážné situaci v EU stále víc.

Bohužel mu nemůžu dát hlas, neb kandiduje v jiné pražské čtvrti, ale budu se modlit, aby Duch svatý osvítil občany Praha 2, Prahy 3, Prahy 10 Vinohrad, Prahy 9 v Hrdlořezích, Hloubětíně a Malešicích, aby si uvědomili, jakou skvělou osobnost mohou dostat do socialistického proevropského senátu. Osobnost, která by bojovala za svobodný život nejen jich, ale celé naší země.

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Sat, 18 Aug 2018 10:57:55 +0000
Útulek DKnl - mafie s mocipánem Antonínem v čele http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/plac-zvirat-a-moralka-naroda2/item/2332-utulek-dknl-mafie-s-mocipanem-antoninem-v-cele http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/plac-zvirat-a-moralka-naroda2/item/2332-utulek-dknl-mafie-s-mocipanem-antoninem-v-cele Nebohý Tom čeká zatím marně na soucitnou duši, kterou by tolik potřeboval

Vemte si je všechny, budeme rádi. Takto mi odpověděl pohrdavým tónem majitel soukromého psího útulku pan Martin Antonín (MA) s družkou “ošetřovatelkou” a “dobrovolnicí” paní Danielou Hoblovou (DH), když jsem jim řekla, že bych si vzala okamžitě Bambína, který má na kyčli za roky jejich rakovinu velikostí pomeranče, ale nemám podmínky pro jeho chov. Dvorskému útulku se v širokém okolí neřekne jinak než koncentrák, s čímž plně souhlasím po více, než roce každodenního dobrovolnického venčení. Obrovské zhoršení stavu psů nastalo po nástupu DH v listopadu 2017. První výrazná změna nastala v otevírací době. Původně byl útulek otevřen každý den min. 6 h. a každou druhou sobotu dopoledne. V současné době se po velkém množství změn ustálila otevírací doba na úterý a čtvrtek  po 2 hodinách a neděle 1,5 hodiny, což se při množství cca 20ti psů nedá stihnout a to nás venčitelů bylo o hodně více.

Na svých stránkách píší, že uvítají nové venčitele a přitom se těch, kteří si všímají zdravotního stavu psů, stravy (hlavně těstoviny), rozbitých a nebezpečných kotců, postupně zbavují. Pouze při návštěvě cizích lidí hrála p. DH divadlo: s pamlskami, které rozdávala jejich velmi malá dcerka a pak je zametala; miska s vodou při vchodu, běžně však v miskách led místo vody,…

Bohužel DH na tyto mé otázky neodpovídala, a když už odpověděla, tak jedním slovem, aby mě odbyla. Po měsíci jsem se konečně dozvěděla, že pejsek Tom má cystu. Jsem přesvědčena, že dodnes není operován. Štěstí měl Ivan, kterému byl pod nátlakem nelhostejných lidí, odoperován hnisající vřed. Lidé nevědí, že Veter. ambulanci Daktari na soukromém pozemku p. MA,  není smluvní s útulkem a tudíž neprovádí pravidelné kontroly zdravotního stavu útulačků.

Kdo si asi tak vezme psy v tomto neutěšeném stavu? Nikdo, a to MA jistě vyhovuje. Psy si nevezme nikdo a MÚ na jiné nemocné psy, kterým není poskytnuta veterinární péče, bude dlouhodobě MA platit z peněz daňových poplatníků. Právě proto p. zajímá každodenní plný stav psů, nejlépe starých a nemocných. Jine utulky jsou rády, když jim veřejnost nabídne třeba finance na akutní operace, tady ne. Když se o to občané pokusili, a nabídli finance na operaci psa, tak se se zlou potázali.

Nepochopitelné je, že MÚDK štědře dává p. MA 120 Kč na jednoho psa na den z peněz lidí DKnL a okolí. Jenom krmení, oblečky, vodítka má z pravidelných sbírek (Vánoční sbírka, běhy) od dobromyslných lidí, supermarketu a organizací.  Neohlášené kontroly jsou dopředu bohužel ohlášené a jsou prováděny zástupcem ze ŽP a stejným odborníkem s Okr. Veterinární správy, který má na svědomí nedávný incident z Vlčkovic.

Kdo má zájem, ať se podívá do útulku v Trutnově, který dostává stejnou částku na psy. Nedá se to vůbec porovnat.

Máme i dobrou zprávu, že Viky z Vrchlabí, který strávil v útulku p. MA 4 roky s nepravdivou popiskou byl převezen na pokyn města Vrchlabí do útulku Jičín, kde běhá bez vodítka, přibral na váze a je za tak krátkou dobu socializovaný. Hned se pozná skutečně odborný přístup. Doslechla jsem se, že Vrchlabí ukončilo spolupráci s útulkem p. MA. Podle mě není důležitý papír, ale srdce na pravém místě.

Problémů v útulku DKnL je tolik, že se je nelze všechny popsat v tomto článku.

Chtěla bych zahájit debatu o vytvoření nového psího útulku pod správou města a ne v soukromých rukou, kde majitel může zakázat přístup nejen do útulku, ale i na veterinu, což se v současnosti děje a tím pádem není možná kontrola ze strany občanů a vše se tak děje za zavřenými dveřmi. Nově není povolen přístup ke kotcům, pejsci se vydávají až u brány. Proč asi? Skoro to působí jako mafie a p. M.Antonín se chová, jako mocipán .

MÚDK dostal během několika let řadu opakujících se stížností na útulek p. M. Antonína, které se zametal pod koberec. Naštěstí se časy mění. Společnými silami se nám podaří zachránit další psy a vyvarovat se osudu nemocného a psychicky zničeného Bambína.

Pozn. redakce: Ono je nejhorší, že útulků je málo a města se vyhýbají je zřizovat. Jen jim ubírají z kasy peníze, které by mohli investovat do cyklostezek a podobných nesmyslů. A pozor - psi nevolí. 

              

]]>
PLÁČ ZVÍŘAT A MORÁLKA NÁRODA Fri, 17 Aug 2018 12:54:22 +0000
Komu náleží 21. srpen? http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2328-komu-nalezi-21-srpen http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2328-komu-nalezi-21-srpen Sovětské tanky před Národním muzeem na Václavském náměstí v Parze

Blíží se 50. výročí událostí spojených s datem 21. srpna 1968. Podle mediálního obrazu mám málem pocit, že nás tehdy okupoval Vladimír Putin za přispění páté kolony v čele s Milošem Zeman a největší hrozbou dneška jsou hybridní hrozby ze strany Ruska. Tak to ale není, i když se břídilové a rádobypolitologové typu Romancova a Peheho snaží veřejnosti namluvit, užiteční idioti typu Mitrofanova, Jandy a Jelínka také vypomohou. Havloidi by si rádi 21. srpen přivlastnili a také by rádi rozhodli o způsobu oslavy tohoto výročí. Nedovolme jim to. Protože hlavní poselství roku 1968, že je možné odčinit dávná příkoří, křivdy a lidé se mohou svobodně a demokraticky zapojit do politiky, kde bez obav mohou říkat své názory a sdělovat postoje, začínají dnes být zase problém. Smyslem oslav nesmí být oživovat vize komunismu s lidskou tváří, když ten nikdy žádnou lidskou tvář neměl.

Ani recyklovat osmašedesátníky, tedy komunistické politiky, kteří měli na svědomí 50. léta a pak najednou prohlédli a nakonec se z nich stali chartisté a přesvědčení demokraté, nikdo rozumný nechce.

Každá doba si historická výročí vykládá podle svého a svých potřeb - historicky viz Husovy oslavy v roce 1926, či připomenutí smrti svatého Václava v roce 1929. Způsob oslav ale vypráví ponejvíce o dnešku, více než o připomínaném slavném výročí. V roce 1968 šlo v mnohém o generační boj o moc uvnitř komunistické strany a prostě o koryta. Reformisté a nebo zdravé síly?

Nakonec jako vždy zvítězili přizpůsobiví lidé bez názoru, kteří dokáží dobře lavírovat. Takoví jsou největší hrozbou i dnes.

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) POLITIKA Tue, 14 Aug 2018 11:26:37 +0000
Jakl: Obří řízená migrace zničí ČR, kriticky ohrožuje její existenci http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2322-jakl-obri-rizena-migrace-znici-cr-kriticky-ohrozuje-jeji-existenci http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2322-jakl-obri-rizena-migrace-znici-cr-kriticky-ohrozuje-jeji-existenci Ladislav Jakl v boji o Senát. Ať mu v něm pomáhá Bůh.

I když zprávy z politiky již málokoho baví číst pro jejich stereotypní obsah - kdo víc podvádí v honbě za vysokoškolskými tituly či kdo víc uplácí při získávání dotací - nastal politický Velký třesk. Jako supernova  se objevila osobnost kandidující do Senátu, která hovoří o opravdových a vážných politických problémech naší země, osobnost, která je zárukou, že bude za svými slovy stát, protože si za nimi stojí po celých 25 let. Ano, hovořím o osobním tajemníkovi prezidenta Václava Klause a vedoucím jeho Politického odboru jak na Hradě tak nyní v jeho Institutu, o Ladislavu Jaklovi. A je příznačné, že tento odvážný politik kandiduje za stranu podobně odvážného vůdce Tomia Okamury, který jako jediný našel v loňských volbách odvahu jasně říci, že udělá vše pro to, aby jeho strana Svobody a přímé demokracie prosadila vypsání referenda o vystoupení ČR z neomarxistické EU. 

Pokud se podaří Ladislavu Jaklovi stát se senátorem, je to zárukou, že se z této spící parlamentní komory bude ozývat pravda o politické situaci naší země, a nikoliv jen deklarace o boji proti korupci toho či onoho politika a podobné nepodstatné nesmysly, které patří, jsou-li vůbec pravdivé, před soud a nikoliv do politické diskuse. Politický boj se má vést tak, jako tomu bylo v devadesátých letech - na základě politických idejí a argumentů. A toto z politiky zmizelo. Stačí když páni Kalousci označí protivníka za fašistu či nedej Bože za populistu, a ať je sebelepší, mají vyhráno i když sami nejsou  schopni nabídnout vůbec nic. Veřejnost se vrhne po jimi označené kořisti a oni mohou 4 roky spát či hádat se v parlamentě o nepodstatných věcech. To rozhodně není přístup workoholika Jakla.

Jakl je zárukou, že vnese do naší nepolitické politiky politiku

Každý, kdo sledoval od převratu jeho postoje a názory, ví, že Jakl je zárukou toho,  že za tím, co říká, také půjde, protože je to člověk, který nikdy nedělal ústupky. Stál vždy po boku Václava Klause a nebylo to vždy lehké. Údobí kolem podpásového Sarajevského atentátu  prověřilo nejen čestnost a nezlomnost Václava Klause, ale i Jakla. Tehdy stačilo označit někoho za Klausova zastánce a vyhazov z práce či jiný podraz byl hotový. To že Jakl nepřešel do pravdoláskovního tábora, ale neochvějně bojoval za své a Klausovy názory proti tehdejší vládnoucí hradní smečce, je dokladem jeho čestnosti, věrnosti a toho, že za svými názory stojí. Že je to prostě homo politicus, který  vnese politiku i do naší nepolitické politiky.

V současné nebezpečné zahraničně politické rovině je navíc velmi důležité, že Jakl má skvělý přehled o všem, co se kolem nás děje, protože je v každodenním styku s Václavem Klausem, který v současné době je víc na zvaných zahraničních přednáškách než doma a má proto naprosto jasný a nezkreslený přehled o evropských i světových politicích i o náladách občanů v cizích státech. Nehledě na to, že na většinu cest jezdí pan Jakl s ním. Pokud tedy říká Jakl, že bude bojovat proti bruselské centralizaci i za cenu vystoupení z EU a že bude proti jakýmkoliv ústupkům ve věci řízené masové migrace, pak to není pouze líbivé heslo ve volbách, jak začínají psát naši europeističtí novináři, ale lety hlásaný názor, o němž je přesvědčen. Při listování naší revue jsem nalezla stejné názory v jeho článcích již v roce 2013 a dřív.

Stejně jako jeho šéf Václav Klaus, i on varuje již léta, že masově řízené stěhování afrických muslimských národů do Evropy zničí naší zem a její tisíciletou křesťanskou kulturu. A bude velkým štěstím pro naši zem, pokud se tento člověk dostane do první parlamentní komory a bude bojovat proti nebezpečné megalomanské multikulturní politice německé kancléřky Merkelové a bruselských představitelů EU.

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Fri, 10 Aug 2018 10:00:11 +0000