Tomio Okamura bojuje za to, aby se z nás nestali EUáni Doporučený

Vlastenec Okamura bojuje za zachování naší evropské křesťanské civilizace a našeho národa Vlastenec Okamura bojuje za zachování naší evropské křesťanské civilizace a našeho národa

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda SPD Tomio Okamura varuje konzistentně již mnoho let na půdě poslanecké sněmovny i na mítincích před  největším nebezpečím v historii Evropy - její hrozící islamizaci.  Vyjadřuje samozřejmě i stanoviska své strany k vnitřní politice ČR, navrhuje běžné zákony a novely starých a dělá mezi našimi občany osvětu, jak má podle jeho představ vypadat moderní stát třetího tisíciletí. Ale jako prozíravý politik dobře ví, že pokud by nastalo sjednocení evropského kontinentu do jednotného státu EU a tím i přísun muslimských obyvatel do něj, nebudou naše vnitřní zákony stejně k ničemu. A protože je jasné, že bruselská elita k tomuto směřuje stále silněji, nyní jí zbývá  již jen za pomoci svých projektů „Fond obnovy“ a „EU nové generace“ získat poslední atribut k vyhlášení společného státu - vznik společného Ministerstva financí, varuje Okamura před tímto hrozícím nebezpečím o to intenzivněji. 

Škoda, že nemůže v rámci vládní koalice sám rozhodovat o této nejdůležitější otázce dneška. Je proto jen na nás občanech, kolik hlasů mu v příštích volbách poskytneme, aby mohl zachránit naší křesťanskou civilizaci. Civilizaci, která z Evropských států vybudovala nejvyspělejší a nejkulturnější země světa. Je jen na nás, kdy si již konečně nenecháme do všeho mluvit nejrůznějšími propagandistickými nevzdělanými uskupeními včetně našich mainstreamových médií a začneme si vážit naší státní samostatnosti, za níž naši předci pokládali životy. A protože velkou propagaci vzniku jednotného superstátu EU dělají u nás proevropskými lobbistickými skupinami placené politické neziskovky, plánuje Tomio Okamura se svými spolupracovníky zastavit jejich stoupající moc.

Ono již to slovo neziskové jim nepřísluší, neboť jsou placeny nejen propagandistickými probruselskými uskupeními, ale mnohé dokonce státem. Ano, slyšíte správně, i když je to nepochopitelné. Ministerstva, z obavy, aby nebyla obviněna z nezájmu o přírodu či o práva menšin platí mnohé z nich, přestože dělají největší negace jejich návrhům a omezují je v práci. A nejde jen o těch pár milionů, které do nich lijí jako např. Ministerstvo životního prostředí ekoteroristickým organizacím typu Duha, ale o miliardové škody, které jejich činností vznikají našemu státu. Připomeňme například prodražení o cca 2 miliardy Kč dostavby tunelu Mrázovka díky dočasnému pozastavení v jeho dostavbě dostavbě díky protestům těchto organizací. Předseda SPD Okamura je podle vlastních slov  ochoten podpořit jakýkoli zákon, který zastaví příliv peněz těmto lobbistickým a propagandistickým uskupením.

Zamezení islamizace a přílivu peněz do politických neziskovek  jsou podmínky nutné, ale nikoliv postačující k tomu, abychom mohli po vystoupení z EU samostatně existovat.

Pro každý samostatný stát je prvořadě velice důležitá jeho potravinová soběstačnost. I na to myslí místopředseda našeho zákonodárného sboru Okamura a jako jeden z mála, pominu-li v minulosti a vlastně dosud prezidenta Václava Klause,  kritizuje EU za to, že stále omezuje a znevýhodňuje svými směrnicemi a dotačními pravidly české zemědělce, čímž ničí jejich produkci, která by zajistila naší soběstačnost. Jako příklad uvádí kvóty na cukr, které způsobily, že z cukrovarnické velmoci jsme se stali dovozci a cukr u nás na léta extrémně zdražil. "Dnes je na méně než poloviční ceně a české cukrovary už zase vyrábí a co se stalo za zázrak? Nic víc, než že skončily unijní kvóty na cukr. To, že vozíme máslo z Belgie, Německa, Polska, je také dané tím, že díky dotacím je jejich máslo levnější než naše," říká předseda SPD Okamura. Tomu chce kromě boje s  islamizací a politickými neziskovkami rovněž prvořadě čelit.

Na pohled vypadá vše triviálně. Všichni rozumní lidé toto přece vědí a nepřejí si to. jenže naši politici při vidině pár miliard navrácených korun z peněz do Bruselu posílajících, kterým má EU tu drzost říkat, že to jsou od ní poskytnuté dotace a z obavy o ztrátu vysokých lukrativních míst  k těmto nejdůležitějším problémům  mlčí. Servilnost se v EU vyplácela a vypláceti bude. A nebýt odvážných politiků jako pan Okamura či páni Klausové, tak se jednoho dne všichni probudíme v jiném státě jako jacísi EUáni. Proto patří panu Okamurovi úcta a obdiv za jeho prozíravost a statečnost. Za to, že již v minulých volbách se nebál jako první náš současný výkonný politik veřejně bojovat za CZexit a svá stanoviska nemění. 

V minulých volbách ho jeho postoj vynesl do vysokého postavení ve Sněmovně, věřme, že v těch budoucích se to ještě zlepší. Ať mu v jeho boji za zachování našeho státu pomáhá Bůh.

 

 

Číst 194 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %